ODG'nin AMACI

Otomotiv Gazetecileri Derneği; gazete, dergi, haber ajansları, radyo ve televizyon kuruluşları, internet yayıncılığı, internet otomobil gazeteciliği ile otomotiv dalındaki mesleki yayın organlarınca, özel sektör yayınlarında çalışan, yazı yazan, araştırma yapan gazetecileri bünyesinde toplar. Fiilen otomotiv dalında çalışan gazetecileri, yukarıda belirtilen kuruluşlar ile kamuoyu önünde temsil eden OGD, üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki ve yasal haklarını, çıkarlarını koruyarak geliştirir. Bu amacını gerçekleştirirken üyelerinin her türlü hakkını fırsat eşitliği ve sosyal adalet ilkeleri içinde değerlendirir. Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin asıl amacı ise, tükeciye otomotiv ve otomobil ihtisasları hakında bilgi vermektir...